Công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Dương (10/10/2021)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương đã tiến hành công bố Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Dương.

Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ UBND huyện tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ Cụm huấn luyện số 1 năm 2021. (07/10/2021)

Sáng ngày 05/10/2021, Ban Chỉ huy Quân sự tự vệ UBND huyện tổ chức khai mạc huấn luyện tự vệ Cụm huấn luyện số 1 năm 2021.

Một số hành vi, mức xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (20/08/2021)

Để kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã hướng dẫn về một số hành vi vi phạm hành chính phổ biến có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 để các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện, cấp xã theo thẩm quyền nghiên cứu, áp dụng

Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại các điểm kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn huyện (10/08/2021)

Trước tình hình diễn biến phức tạp hiện tại về dịch bệnh Covid -19; những ngày vừa qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ, Công an huyện đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và Tổ công tác liên ngành

Quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch (02/08/2021)

Chiều 1/8, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Tam Dương...

Hiệu quả mô hình “5 tự quản” về an ninh, trật tự ở Tam Dương (02/08/2021)

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cuối năm 2020, Công an huyện Tam Dương đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm “5 tự quản” về an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Tam Dương duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (28/07/2021)

Trong 6 tháng đầu năm 2021, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn huyện Tam Dương tiếp tục được các cấp, các ngành duy trì, thực hiện có hiệu quả, đồng thời được củng cố, kiện toàn cả về số lượng, chất lượng.

Tam Dương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng (21/07/2021)

Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nội dung về công tác nội chính trên địa bàn. Theo đó, công tác PCTN được các cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên.

Tam Dương xây dựng 81 mô hình “4 an toàn” trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường (25/06/2021)

Cùng với các mô hình “4 an toàn”, huyện Tam Dương còn duy trì 35 mô hình tự quản về an ninh trật tự và dân vận khéo, trong đó: 2 mô hình dân vận khéo trong Công an huyện; 3 mô hình phòng cháy, chữa cháy; 30 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở các xã, thị trấn.

Tam Dương giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cho xã Hoàng Đan (01/06/2021)

Ngày 1/6/2021, Ban tổ chức diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Dương tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập ứng phó bão lụt và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 cho xã Hoàng Đan.
Các tin đã đưa ngày: