V/v gửi hồ sơ pháp ký các công trình, dự án đăng ký dự án Nhà nước thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để trình HĐND tỉnh chấp thuận tại kỳ họp cuối năm 2021

22/11/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang