KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tam Dương theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

18/11/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang