THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 34 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ và giao đất ở tại khu Đồng Vân Tập, thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương

21/10/2021

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: