Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Dương"

23/06/2021

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo "Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Dương"

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: