Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2.

28/09/2020

 Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2. 

Các tin đã đưa ngày: