Quyết định định phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Tam Dương 2 khu vực A tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc lần 3

03/09/2020

Quyết định định phê duyệt đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Tam Dương 2 khu vực A tại huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc lần 3

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: