V/v công bố công khai và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Dương

16/06/2020

V/v công bố công khai và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: