Quyết đinh 572/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 phê duyệt đò án quy hoạch phân khu A5 ... Phát triển đô thị trung tâm TP VĨnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên và Tam Dương

18/11/2019

Quyết đinh 572/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 phê duyệt đò án quy hoạch phân khu A5 ... Phát triển đô thị trung tâm TP VĨnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên và Tam Dương

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: