Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000,Phtas triển đô thị dịch vụ khu vực 02 bên đường Quốc lộ 2 tại Thanh phố Vĩnh Yên, các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc

11/11/2019

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu A3 tỷ lệ 1/2000,Phtas triển đô thị dịch vụ khu vực 02 bên đường Quốc lộ 2 tại Thanh phố Vĩnh Yên, các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc

 

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: