Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu A2 tỷ lệ 1/2000, phát triển đô thị, dịch vụ,công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên

30/10/2019

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu A2 tỷ lệ 1/2000, phát triển  đô thị, dịch vụ,công nghiệp tại huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: