Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Phân khu A1 tỉ lệ 1/2000 khu đô thị Đại học Vĩnh Phúc lần 1

30/10/2019

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Phân khu A1 tỉ lệ 1/2000 khu đô thị Đại học Vĩnh Phúc lần 1

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: