THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 24 thửa đất tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ khu Giàn Chiếu, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

24/06/2021

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 24 thửa đất tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, tái định cư và đấu giá QSDĐ khu Giàn Chiếu, xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: