Sở Công thương mời gọi đầu tư dự án về xây dựng chợ, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và đầu tư trực tiếp khác

03/05/2021

Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng giới thiệu và kính mới Quý doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có tiềm lực về kinh tế, quản trị kinh doanh và tâm huyết đầu tư vào các dự án, gồm: xây dựng chợ (03 dự án), đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp (10 dự án), dự án đầu tư trực tiếp khác (03 dự án), chi tiết như sau:

TT

Danh mục dự án

Địa điểm đầu tư

Mục tiêu, quy mô đầu tư dự kiến

Tổng mức           đầu tư

Hình thức đầu tư dự kiến

Tiến độ dự kiến

Cơ quan quyết định đầu tư

Cơ quan kêu gọi đầu tư

Triệu USD

Tỷ đồng

I

Các dự án xây dựng chợ

1

Chợ Lập Thạch

Thị trấn Lập Thạch - huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; bất động sản diện tích 1,5ha

 

100

PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư

2021-2025

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

2

Chợ Thị trấn Tam Đảo

Thị trấn Tam Đảo - huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh mặt bằng, dịch vụ thương mại; diện tích 0,3-0,5ha

 

20

PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư

2021-2025

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

3

Khu chợ Vòng và vùng phụ cận chợ xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường

xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Cải tạo và xây dựng mới không gian kiến trúc, cảnh quan khu trung tâm thương mại và đô thị mới xung quan chợ trên địa bàn xã Tuân Chính với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho một phần dân cư xã Tuân Chính và huyện Vĩnh Tường; diện tích 11,127ha

 

132,17

PPP hoặc theo đề xuất của nhà đầu tư

2021-2015

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

II

Các dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp 

1

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Việt Xuân

Xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đầu tư xây dựng hạ tầng, kinh doanh bất động sản cụm công nghiệp với tổng diện tích 10ha.
- Thu hút doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản xuất cơ khí, đóng tàu, vật liệu xây dựng, và CNHT

 

90

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

2

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Tử Du

Xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 20ha

 

130

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

3

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đình Chu

Xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 19ha

 

124

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

4

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Triệu Đề

Xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 11 ha

 

72

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

5

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Xuân Lôi

Xã Xuân Lôi huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 15 ha

 

98

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

6

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Xuân Hòa

Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 15 ha

 

98

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

7

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hải Lựu

Xã Hải Lựu huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 12,4 ha

 

81

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

8

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Hoàng Lâu

Xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 50 ha

 

325

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

9

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Vân Giang, Vân Hà xã  Lý Nhân

Xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 10 ha

 

65

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

10

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Xây dựng hạ tầng CCN với quy mô 29 ha

 

189

Liên doanh hoặc 100% vốn nhà đầu tư

3-5 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

III

Các dự án đầu tư trực tiếp khác

1

Xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị tiết kiệm năng lượng

Tỉnh Vĩnh Phúc

Sản xuất các sản phẩm phục vụ tiết kiệm năng lượng, sản phẩm phục vụ dự án năng lượng mới, năng lượng cải tạo. Quy mô cụ thể của dự án do Nhà đầu tư đề xuất

 

 

Đầu tư trực tiếp

Do nhà đầu tư tính toán

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

2

Dự án hỗ trợ triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Vĩnh Phúc

Nâng cao nhận thức, năng lực triển khai các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, quản lý hiệu quả suất tiêu hao năng lượng của từng các doanh nghiệp

2.7

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

3

Dự án hệ thống điện chiếu sáng thông minh thành phố Vĩnh Yên

Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Quy mô do Nhà đầu tư đề xuất với yêu cầu tiết kiệm năng lượng>15%, giám sát, điều khiển đến từng đèn chiếu sáng hoặc cụm đền chiếu sáng (toàn thành phố Vĩnh Yên có khoảng 10.000 bóng đèn cao áp)

3.5

 

Đầu tư trực tiếp

1-3 năm

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Công thương Vĩnh Phúc

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công thương Vĩnh Phúc, điện thoại 02113.862.199./.

SỞ CÔNG THƯƠNG VĨNH PHÚC

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: