QĐ V/v huỷ bỏ, điều chỉnh các quyết định đã ban hành: phục vụ công tác GPMB dự án khu tái định cư Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

20/03/2020

QĐ V/v huỷ bỏ, điều chỉnh các quyết định đã ban hành: phục vụ công tác GPMB dự án khu tái định cư Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: