Thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại các trường THPT năm 2019 - 2020

02/03/2020

Thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại các trường THPT năm 2019 - 2020

 
 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200123629   -   01 Thời điểm đăng tải  10/01/2020 17:04
 Lĩnh vực   Phi tư vấn
 Gói thầu Gói thầu số 3: Thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại các trường THPT năm 2019 - 2020
 Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
 Tên dự toán mua sắm Cấp kinh phí, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học, THCS, THPT kỳ II năm học 2019-2020
 Nguồn vốn Nguồn chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo
 Bên mời thầu Z011177 - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
 Số hiệu KHLCNT 20200106050
 Tên KHLCNT Cấp kinh phí cho các gói thầu thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại các trường Tiểu học, THCS, THPT kỳ II năm học 2019-2020
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian bán HSMT từ 16/01/2020 - 08:00 Đến ngày  03/02/2020 - 09:00
 Địa điểm Sở Giáo dục và Đào tạo, số 539 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 Giá bán 2.000.000 VND
 Thời điểm mở thầu 03/02/2020 - 09:30
 Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
 Số tiền bảo đảm dự thầu 50.000.000 VND (Năm mươi triệu đồng chẵn)
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
 Nội dung chính của gói thầu Thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy tiếng Anh tại 10 trường THPT năm 2019.

Nguồn: Cổng TTGTĐT Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày: