Giám sát thi công xây lắp Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn II), đoạn từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Hoa Sơn

02/03/2020

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT 20200219654   -   01 Thời điểm đăng tải  13/02/2020 09:27
 Số hiệu KHLCNT 20191208999
 Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến thị trấn Lập Thạch (giai đoạn II), đoạn từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Hoa Sơn
 Lĩnh vực  Tư vấn
 Bên mời thầu Z046219 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc
 Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc. Số 9, đường Mê Linh – phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc; điện thoại: +84-0211.3717900, fax: +84-0211.3862700.
 Tên gói thầu Giám sát thi công xây lắp
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn II), đoạn từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đến Hoa Sơn
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách cấp tỉnh từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Tháng
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 13/02/2020 - 08:45 Đến ngày  04/03/2020 - 09:45
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Vĩnh Phúc
MỞ THẦU
 Thời điểm đóng/mở thầu 04/03/2020 - 09:45
 Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Dự toán gói thầu 2.373.675.000 VND (Hai tỷ ba trăm bảy mươi ba triệu sáu trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn)
 Điểm đánh giá   
 Hồ sơ mời thầu Tệp tin khác:
TKBVTC.rar

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương IV: Biểu mẫu dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu dự thầu] Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Nguồn: Cổng TTGTĐT Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: