QĐ ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật đầu tư trên địa bàn tỉnh VP

07/10/2019

QĐ ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật đầu tư trên địa bàn tỉnh VP

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: