Quyết định số 377/QD-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

22/03/2019

Quyết định số 377/QD-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: