Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ - UBNDngày 16/11/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng hồ chứa nước mới tại khu vực cánh đồng Vang Thượng

23/06/2017

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ - UBNDngày 16/11/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng hồ chứa nước mới tại khu vực cánh đồng Vang Thượng, thôn Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương thay thế hồ Đồng Vang (hồ chăn nuôi)

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: