Khu công nghiệp Tam Dương II

05/04/2016

vị trí:

Thuộc địa bàn  Hoàng Hoa, Kim Long - huyện Tam Dương; Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu, Đại Đình - huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Phối cảnh tổng thể Khu công nghiệp

Tổng diện tích KCN Tam dương II là: 365,212ha

*Khu vực 1: có diện tích 180,1357ha (đã được phê duyệt)

*Khu vực 2: có diện tích 100,063ha (đã được phê duyệt)

*Khu vực 3: có diện tích 85,014 ha

(đã được phê duyệt)

 

Các tin đã đưa ngày: