Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ - UBNDngày 16/11/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng hồ chứa nước mới tại khu vực cánh đồng Vang Thượng (23/06/2017)

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ - UBNDngày 16/11/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng hồ chứa nước mới tại khu vực cánh đồng Vang Thượng, thôn Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương thay thế hồ Đồng Vang (hồ chăn nuôi)

Khu công nghiệp Tam Dương II (05/04/2016)

- Khu công nghiệp Tam Dương II đã được chính phủ phê duyệt chấp thuận vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tại văn bản số 1581/TTg-KTN ngày30/9/2009 củaThủ tướng Chính phủ V/v bổ sung Quy hoạch các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc. - Hiện nay, KCN Tam Dương II được định hướng chia làm 3 khu vực nằm trải dài trên tuyến đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: