Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) - giai đoạn 2 (01/12/2020)

Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ đường Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút giao bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía Nam đường sắt) - giai đoạn 2

QĐ V/v huỷ bỏ, điều chỉnh các quyết định đã ban hành: phục vụ công tác GPMB dự án khu tái định cư Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (20/03/2020)

QĐ V/v huỷ bỏ, điều chỉnh các quyết định đã ban hành: phục vụ công tác GPMB dự án khu tái định cư Đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 377/QD-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (22/03/2019)

Quyết định số 377/QD-UBND ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ - UBNDngày 16/11/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng hồ chứa nước mới tại khu vực cánh đồng Vang Thượng (23/06/2017)

Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 1479/QĐ - UBNDngày 16/11/2015 của UBND huyện Tam Dương v/v phê duyệt phương án bồi thường, GPMB dự án: Xây dựng hồ chứa nước mới tại khu vực cánh đồng Vang Thượng, thôn Đồng Vang, xã Kim Long, huyện Tam Dương thay thế hồ Đồng Vang (hồ chăn nuôi)

Khu công nghiệp Tam Dương II (05/04/2016)

- Khu công nghiệp Tam Dương II đã được chính phủ phê duyệt chấp thuận vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, tại văn bản số 1581/TTg-KTN ngày30/9/2009 củaThủ tướng Chính phủ V/v bổ sung Quy hoạch các KCN tại tỉnh Vĩnh Phúc. - Hiện nay, KCN Tam Dương II được định hướng chia làm 3 khu vực nằm trải dài trên tuyến đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh.
Các tin đã đưa ngày: