Kế hoạch Triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

21/05/2021

Kế hoạch Triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Các tin đã đưa ngày: