Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 43 năm 2021
(Từ ngày: 18/10/2021 - Đến ngày: 24/10/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 18/10/2021
07h30 - 11h30- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; - Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần, những công việc tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần sau (Chánh Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị, báo cáo); - Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Trung tâm Y tế huyện p/h Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo); - Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021 (Phòng TC-KH chủ trì tổng hợp chung, báo cáo; các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn gửi phòng TC-KH để tổng hợp chung); - Báo cáo tiến độ, kết quả; đề xuất biện pháp chỉ đạo trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương (Phòng TN&MT chuẩn bị, báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị, báo cáo); - Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn (Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung, báo cáo); - Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch số 6617/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua toàn dân PCCC, Cứu hộ cứu nạn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 (Công an huyện chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch công tác tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân (Công an huyện chuẩn bị báo cáo); - Một số nội dung quan trọng khác.Phòng họp số 2 - Trụ sở UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ ba 19/10/2021
Thứ tư 20/10/2021
07h45 - 11h45Dự kiến tiếp công dân định kỳ Tùy tình hình dịch bệnh COVID -19, nhiệm vụ đột xuất và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện sẽ Quyết định và thông báo cụ thể.Phòng tiếp dânÔng Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ năm 21/10/2021
Thứ sáu 22/10/2021
Thứ bảy 23/10/2021
Chủ nhật 24/10/2021