Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 31 năm 2021
(Từ ngày: 26/07/2021 - Đến ngày: 01/08/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 26/07/2021
07h - 11h30- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; - Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Trung tâm Y tế huyện p/h Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo); - Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần; những công việc tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần sau (Văn phòng HĐND&UBND báo cáo); - Tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021 (Phòng TC-KH chủ trì tổng hợp chung; các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn gửi phòng TC-KH để tổng hợp chung); - Báo cáo kết quả kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC, việc chấp hành thời giờ làm việc, quy chế văn hóa công sở tại bộ phận Một cửa đối với Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện (Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Nội vụ huyện Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch huyện Tam Dương chuẩn bị nội dung báo cáo). - Tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn (Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung báo cáo); - Tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện thực hiện các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 (Phòng Lao động-TB&XH báo cáo); - Một số nội dung khác.Phòng họp tầng 2 HĐND-UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
07h30 - 11h30- Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Trung tâm Y tế huyện p/h Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo); - Tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Ban thường vụ Huyện ủy, UBND huyện giao năm 2021 (Phòng TC-KH chủ trì tổng hợp chung; các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn gửi phòng TC-KH để tổng hợp chung); - Báo cáo tiến độ triển khai KCN TD 1 - Khu 2 và KCN TD 2 - Khu B2; các khu tái định cư, mở rộng nghĩa trang, nghĩa trang tập trung tại thị trấn Hợp Hòa, khu tập kết và xử lý rác thải (Phòng Kinh tế và Hạ tầng chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án ĐTXD báo cáo); - Báo cáo kết quả kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ, giải quyết TTHC, trả kết quả giải quyết TTHC, việc chấp hành thời giờ làm việc, quy chế văn hóa công sở tại bộ phận Một cửa đối với Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyện môn thuộc UBND huyện (Phó trưởng phòng, phụ trách phòng Nội vụ huyện Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của Chủ tịch huyện Tam Dương chuẩn bị nội dung báo cáo). - Tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản, sử dụng email công vụ, văn bản đi ký số và thực hiện chữ ký số trong giải quyết công việc chuyên môn (Văn phòng HĐND&UBND chuẩn bị nội dung báo cáo); - Tiến độ, kết quả thực hiện cam kết với UBND huyện thực hiện các chỉ tiêu vay vốn tín dụng, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 (Phòng Lao động-TB&XH báo cáo); - Một số nội dung khác.Phòng họp tầng 2 HĐND-UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ ba 27/07/2021
Thứ tư 28/07/2021
Thứ năm 29/07/2021
Thứ sáu 30/07/2021
Thứ bảy 31/07/2021
Chủ nhật 01/08/2021