Lịch làm việc của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

Tuần trước Tuần thứ 19 năm 2021
(Từ ngày: 03/05/2021 - Đến ngày: 09/05/2021)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì Chuyên viên LĐVP
Thứ hai 03/05/2021
Thứ ba 04/05/2021
07h45 - 11h30- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; - Báo cáo những công việc chính đã xử lý trong tuần, tình hình dịp nghỉ lễ; những công việc tồn đọng, mới phát sinh cần xin ý kiến lãnh đạo UBND huyện và dự kiến chương trình, nhiệm vụ trọng tâm tuần sau (Chánh Văn phòng HĐND&UBND báo cáo); - Báo cáo nhanh tình hình công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện (Trung tâm Y tế huyện p/h Văn phòng HĐND&UBND huyện báo cáo); - Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (Phòng Nội vụ chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư các dự án do UBND huyện và Ban QLDA ĐTXD làm chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD chuẩn bị báo cáo); - Báo cáo thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, chống lấn chiếm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Tam Dương (Phòng TN&MT chuẩn bị báo cáo); - Một số nội dung khác.Phòng họp số 2 - UBND huyệnĐ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ tư 05/05/2021
07h30 - 11h30Tiếp công dân định kỳ 05/5/2021Phòng tiếp dânÔng Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì
Thứ năm 06/05/2021
Thứ sáu 07/05/2021
Thứ bảy 08/05/2021
Chủ nhật 09/05/2021