Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016

06/07/2016

Thứ Ba, ngày 05/7/2016: Tiếp công dân định kỳ từ 7h30’ (Ông Phùng Đắc Chiến-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

Thứ Tư, ngày 20/7/2016: Tiếp công dân định kỳ từ 7h30’ (Ông Phùng Đắc Chiến-Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang