Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2016

04/04/2016

Thứ Ba, ngày 05/4/2016: Tiếp công dân định kỳ từ 7h45’ (Ông Nguyễn Xuân Viễn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

Thứ Tư, ngày 20/4/2016: Tiếp công dân định kỳ từ 7h45’ (Ông Nguyễn Xuân Viễn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang