Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2016

02/03/2016

. Thứ Hai, ngày 07/3/2016:Tiếp công dân định kỳ từ 8h00’ (Ông Nguyễn Hữu Diễn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

.Thứ Hai, ngày 21/3/2016: Tiếp công dân định kỳ từ 8h00’ (Ông Nguyễn Hữu Diễn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

Các tin đã đưa ngày:

Chung nhan Tin Nhiem Mang