Thứ Ba, ngày 20/10/2020: Tiếp công dân định kỳ từ 7h15’

05/10/2020

Thứ Ba, ngày 20/10/2020: Tiếp công dân định kỳ từ 7h15’ 

Ông Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì

Các tin đã đưa ngày: