Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 07/9/2020 của UBND huyện

04/09/2020

Ngày 05/9/2020 là ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, tuy nhiên ngày 05/9/2020 trùng vào ngày nghỉ theo quy định. Chủ tịch UBND huyện chuyển tiếp công dân định kỳ vào thứ Hai bắt đầu từ 7h15’ ngày 07/9/2020. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thành viên Ban Tiếp công dân huyện, lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai- Chi nhánh Tam Dương; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện.

Đề nghị Công an huyện bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện, xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thành viên Ban Tiếp công dân huyện đúng 7h00’ có mặt tại Trụ sở Tiếp công dân huyện để chuẩn bị nội dung tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện./.

 

Các tin đã đưa ngày: