LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA Đ/C BÍ THƯ HUYỆN ỦY TAM DƯƠNG

20/08/2020

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 8 NĂM 2020 CỦA Đ/C BÍ THƯ HUYỆN ỦY TAM DƯƠNG

Thời gian: 01 ngày, ngày 24/8/2020

Sáng từ: 7h15 đến 11h30

Buổi chiều: từ 13h45 đến 17h00

Địa điểm: Tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tam Dương

Các tin đã đưa ngày: