Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND huyện

17/08/2020

Thứ Năm, ngày 20/8/2020 (bắt đầu từ 7h 15’) Chủ tịch UBND huyện  Phùng Mạnh Thắng tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai- Chi nhánh Tam Dương và Chủ tịch UBND 13 xã, thị trấn tham gia tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện.

Đề nghị Công an huyện bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện, xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thành viên Ban Tiếp công dân huyện đúng 7h00’ có mặt tại Trụ sở Tiếp công dân huyện để chuẩn bị nội dung tiếp công dân cùng Chủ tịch UBND huyện./.

 

Các tin đã đưa ngày: