Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương

18/06/2020

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương

Ngày 23/6/2020:

- Sáng từ 7h15 -11h30

- Chiều từ 13h45 - 17h00

Các tin đã đưa ngày: