Thông báo lịch tiếp công dân ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện

17/12/2019

Thông báo lịch tiếp công dân ngày 20/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện

Thứ Sáu, ngày 20/12/2019 (bắt đầu từ 7h 45’) Chủ tịch UBND huyện  Phùng Mạnh Thắng tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân huyện

Các tin đã đưa ngày: