LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NGÀY 05/11/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

04/11/2019

Lịch tiếp công đân đình kỳ ngày 05/11/2019, bắt đâu từ 8h00, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện,  do Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Các tin đã đưa ngày: