LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 10 NĂM 2019 CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY TAM DƯƠNG

21/10/2019

Thời gian: 01 ngày, ngày 22 tháng 10 năm 2019 (Buổi sáng: Từ 7h30 - 12h00; Buổi chiều từ 13h00- 16h30)

Các tin đã đưa ngày: