LỊCH TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 10/2019

07/10/2019

Thứ 2, ngày 7/10/2019: Tiếp công dân định kỳ từ 7h30 ( Ông Phùng Mạnh Thắng - Q Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

Thứ 2, ngày 21/10/2019: Tiếp công dân định kỳ từ 7h30 ( Ông Phùng Mạnh Thắng - Q Chủ tịch UBND huyện chủ trì)

Các tin đã đưa ngày: