Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016 (06/07/2016)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2016

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016 (30/05/2016)

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2016

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2016 (04/05/2016)

lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2016

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2016 (04/04/2016)

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2016

Tiếp công dân định kỳ tháng 3/2016 (02/03/2016)

Tiếp công dân định kỳ từ 8h00’ (Ông Nguyễn Hữu Diễn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì).
Các tin đã đưa ngày: