Tiếp công dân định kỳ 5/5/2020 (04/05/2020)

Tiếp công dân định kỳ từ 7h00’ (Ông Phùng Mạnh Thắng-Chủ tịch UBND huyện chủ trì).

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ NGÀY 05/12/2019 CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (02/12/2019)

Lịch tiếp công đân đình kỳ ngày 05/12/2019, bắt đâu từ 8h00, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, do Đ/c Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
Các tin đã đưa ngày: