Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện (01/10/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện (17/09/2020)

THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 07/9/2020 của UBND huyện (04/09/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ ngày 07/9/2020 của UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện (17/07/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGÀY 22/6 (19/06/2020)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGÀY 22/6

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương (18/06/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020 của đồng chí Bí thư Huyện ủy huyện Tam Dương
Các tin đã đưa ngày: