TB Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (18/12/2020)

TB Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện (04/12/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện (17/11/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Tam Dương (20/10/2020)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 của Bí thư Huyện ủy Tam Dương

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện (16/10/2020)

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND huyện

Thứ Ba, ngày 20/10/2020: Tiếp công dân định kỳ từ 7h15’ (05/10/2020)

Thứ Ba, ngày 20/10/2020: Tiếp công dân định kỳ từ 7h15’
Các tin đã đưa ngày: