V/v dừng tiếp công dân định kỳ ngày 20/ 8/2021 của Chủ tịch UBND huyện (17/08/2021)

V/v dừng tiếp công dân định kỳ ngày 20/ 8/2021 của Chủ tịch UBND huyện

Lịch tiếp công dân ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện (địa điểm tiếp tại: Trung tâm VH thanh thiếu nhi huyện) (02/05/2021)

Lịch tiếp công dân ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện (địa điểm tiếp tại: Trung tâm VH thanh thiếu nhi huyện)
Các tin đã đưa ngày: