TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Đề nghị hướng dẫn những thủ tục phải làm khi điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

 Chi tiết phản ánh:

Dự án đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước, tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư được phê duyệt thời gian thực hiện dự án là 2 năm từ 2018-2019. Tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thời gian thực hiện cũng là 2 năm từ 2018-2019.

Do khó khăn trong quá trình triển khai dự án, không thể hoàn thành dự án trong năm 2019, chủ đầu tư thực hiện gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2020. Vậy dự án nói trên có phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư hay không hay chỉ cần điều chỉnh dự án đầu tư?.

Gửi bởi Bà Trần Ngọc Bé Ngày 20/10/2020

Có phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi thực hiện thủ tục hành chính?

 Chi tiết câu hỏi:

Xin hỏi quý cơ quan, khi thực hiện thủ tục hành chính (nộp hồ sơ, lấy kết quả) thì có cần phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hay không? Tôi thấy nhiều nơi khi nộp hồ sơ mua bán đất, cán bộ bắt xuất trình giấy CMND, có nơi thì không. Xin hỏi nếu có thì quy định tại văn bản nào, nếu không thì cần có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh gửi các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh để nhân dân biết. Xin cảm ơn.

Nguyễn Văn Mạnh

Gửi bởi Nguyễn Văn Mạnh Ngày 30/10/2020

Thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, cho,tặng đất

 Tôi có tìm hiểu được biết thẩm quyền cấp sổ đỏ trong trường hợp giao dịch mua bán, cho, tặng là do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, nhưng tôi thấy các sổ đỏ hiện nay đều do Văn phòng đăng ký đất đai ký. Xin hỏi tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản nào giao cho Văn phòng đất đai ký không, có thể đính kèm lên văn bản đó hay không?

Gửi bởi Nguyễn Văn Hải Ngày 27/11/2020