Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Có phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi thực hiện thủ tục hành chính?

 Chi tiết câu hỏi:

Xin hỏi quý cơ quan, khi thực hiện thủ tục hành chính (nộp hồ sơ, lấy kết quả) thì có cần phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân hay không? Tôi thấy nhiều nơi khi nộp hồ sơ mua bán đất, cán bộ bắt xuất trình giấy CMND, có nơi thì không. Xin hỏi nếu có thì quy định tại văn bản nào, nếu không thì cần có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh gửi các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh để nhân dân biết. Xin cảm ơn.

Nguyễn Văn Mạnh

Gửi bởi Nguyễn Văn Mạnh Ngày 30/10/2020

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Có phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi thực hiện thủ tục hành chính?

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Nội dung câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Mạnh có đề cập đến việc “nộp hồ sơ mua bán đất”, vấn đề này liên quan đến thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, cụ thể là tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 19/05/2014 về hồ sơ địa chính, hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất không yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân. Tuy nhiên khi đến nộp hồ sơ, lấy kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì việc cung cấp chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân là cần thiết.

Căn cứ vào mẫu sổ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - mẫu số 02/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính: trong “phần tiếp nhận” và “phần trả kết quả” cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, trong đó có thông tin: nhận hồ sơ của chủ thể nào; trả kết quả cho chủ thể nào. Việc yêu cầu cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân nhằm mục đích đối chiếu, xác nhận thông tin của người nộp hồ sơ, người nhận kết quả.

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị Định 61/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có nêu: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính: “Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan; Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phải mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trường hợp được ủy quyền nhận thay thì mang thêm giấy ủy quyền của người đã ủy quyền đi nhận thay kết quả; Thực hiện đầy đủ các quy định về giải quyết thủ tục hành chính và các quy định của Bộ phận Một cửa”.

Như vậy, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCN có quyền yêu cầu người nộp hồ sơ, người nhận kết quả phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân khi đến nộp hồ sơ, khi nhận kết quả và công dân có nghĩa vụ phải chấp hành nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chính chủ thể thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCN tránh việc giả mạo khi người nộp hồ sơ đến nhận kết quả không phải là người đi nộp hồ sơ đã xảy ra ở UBND TP Phúc Yên./.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 30/10/2020

Có phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi thực hiện thủ tục hành chính?

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:

Nội dung câu hỏi của công dân Nguyễn Văn Mạnh có đề cập đến việc “nộp hồ sơ mua bán đất”, vấn đề này liên quan đến thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, cụ thể là tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 19/05/2014 về hồ sơ địa chính, hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất không yêu cầu phải có giấy tờ tùy thân như chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân. Tuy nhiên khi đến nộp hồ sơ, lấy kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì việc cung cấp chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân là cần thiết.

Căn cứ vào mẫu sổ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - mẫu số 02/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính: trong “phần tiếp nhận” và “phần trả kết quả” cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, trong đó có thông tin: nhận hồ sơ của chủ thể nào; trả kết quả cho chủ thể nào. Việc yêu cầu cung cấp chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân nhằm mục đích đối chiếu, xác nhận thông tin của người nộp hồ sơ, người nhận kết quả.

Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị Định 61/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 23/04/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính có nêu: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính: “Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác của các giấy tờ có trong hồ sơ và cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan; Khi nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa phải mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, trường hợp được ủy quyền nhận thay thì mang thêm giấy ủy quyền của người đã ủy quyền đi nhận thay kết quả; Thực hiện đầy đủ các quy định về giải quyết thủ tục hành chính và các quy định của Bộ phận Một cửa”.

Như vậy, bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai, cấp GCN có quyền yêu cầu người nộp hồ sơ, người nhận kết quả phải xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân khi đến nộp hồ sơ, khi nhận kết quả và công dân có nghĩa vụ phải chấp hành nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chính chủ thể thực hiện đăng ký đất đai, cấp GCN tránh việc giả mạo khi người nộp hồ sơ đến nhận kết quả không phải là người đi nộp hồ sơ đã xảy ra ở UBND TP Phúc Yên./.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 30/10/2020Chung nhan Tin Nhiem Mang