Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Xã Hợp Thịnh

Chúng cháu muốn xin thông tin về xã Hợp Thịnh , về lịch sử hình thành , điều kiện tự nhiên , xã hội cũng như bộ máy chính quyền ở xã Hợp Thịnh . Mong muốn cô chú giúp chúng cháu để chúng cháu làm tiểu luận ạ . Cháu xin cảm ơn ạ .

Gửi bởi Lâm Thuỳ Linh Ngày 27/06/2020

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi nàyChung nhan Tin Nhiem Mang