Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Kinh doanh Karaoke cần có những điều kiện gì đặc biệt không?

Câu hỏi: Tôi là Hòa, tôi đang muốn mở một quán Karaoke ở Đạo Tú tư vấn giúp cho tôi kinh doanh Karaoke cần có những điều kiện gì đặc biệt không?

Gửi bởi Nguyễn Trung Hòa Ngày 19/11/2019

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời của anh Hà Trung Hòa

 “1. Phòng karaoke phải có diện tích sử dụng từ 20m² trở lên, không kể công trình phụ, đảm bảo điều kiện về cách âm, phòng, chống cháy nổ.

2. Cửa phòng karaoke phải là cửa kính không màu, bên ngoài nhìn thấy toàn bộ phòng.

3. Không được đặt khóa, chốt cửa bên trong hoặc đặt thiết bị báo động để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 19/11/2019