Chi tiết câu hỏi » Hành chính

Bầu cử HĐND

Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai có quyền quyết định?

Gửi bởi Bùi Bích Quyên Ngày 06/04/2016

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời câu hỏi của bạn Bùi Bích Quyên

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

- Ngày bầu cử do Quốc hội ấn định. Quốc hội khóa XIII đã giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2016.- Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thỉ Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định. 

Trả lời bởi Nguyễn Văn A Ngày 06/04/2016