TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Hành chính

xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ như thế nào?

xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ như thế nào?

Gửi bởi Phan Thành Hưng Ngày 15/01/2018

Bầu cử HĐND

Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai có quyền quyết định?

Gửi bởi Bùi Bích Quyên Ngày 06/04/2016

Chung nhan Tin Nhiem Mang