TÌM KIẾM CÂU HỎI

Nội dung
Danh mục
Đơn vị trả lời

Tất cả các mục » Kiện dân sự

Gói hỗ trợ những người bị ả hưởng bởi dịch COVID_ 19

Tôi là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo chế độ tai nạn lao động từ năm 2013 đến nay. Tôi có nghe thông tin trên thời sự là những người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nằm trong diện đc nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 500 000 . Vậy tôi muốn hỏi trường hợp của tôi có đc hưởng không. Mong phòng lao động thương binh và xã hội giải đáp giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn

Gửi bởi Đinh Đức Thắng Ngày 11/05/2020