Hội Khuyến học thị trấn Hợp Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026

00:00 10/08/2021

     Sáng 10/8/2021, Hội Khuyến học thị trấn Hợp Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Về dự có ông Vũ Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tam Dương; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  thị trấn và 55 hội viên hội khuyến học tiêu biểu trên địa bàn  thị trấn.

Ông Vũ Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tam Dương dự và phát biểu tại Đại hội

Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ  thị trấn chúc mừng Đại hội

    Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học thị trấn Hợp Hòa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn thị trấn có 10 chi hội, 09 ban khuyến học các trường học, dòng họ trên địa bàn.

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Khuyến học TT Hợp Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác khuyến học khuyến khuyến tài hàng năm, Hội Khuyến học thị trấn, nhà trường, các dòng họ và cộng đồng tổ chức hội nghị thi đua dạy và học, đồng thời tổ chức khen thưởng để thúc đẩy phong trào khuyến học. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã trao thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học với số tiền 381.785.000đ trong đó, các chi hội khuyến học tổ dân phố trao thưởng cho các cháu học sinh giỏi các cấp, học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng với số tiền là 44.200.000đ; Ban khuyến học các trường học khen thưởng 2.849 lượt giáo viên với số tiền là 230.085.000đ; Ban khuyến học các dòng họ trao thưởng các cháu học sinh hỏi các cấp, học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng với số tiền là 102.500.000đ; Hội khuyến học Thị trấn tặng 10 suất học bổng học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tốt trị giá là 5.000.000đ.

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, đồng chí Dương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn đã ghi nhận những kết quả mà Hội Khuyến học Thị trấn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội Khuyến học Thị trấn cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài.

    Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

    Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các tổ dân phố và các Chi hội Khuyến học, Ban Khuyến học các nhà trường, các dòng họ. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo.

    Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài.

Các ông, bà được bầu vào Ban chấp hành Hội Khuyến học TT Hợp Hòa nhiệm kỳ 2021-2026

     Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện Tam Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND  thị trấn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Hợp Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026./.

               

                             Phan Thị Nguyệt

                         CCVH-XH  TT Hợp Hòa